Ze wsparciem

Polityka prywatności

Zaktualizowano 20.08.2021

Mindly („my”, „nasz” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Mindly.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy naszej witryny internetowej i powiązanych z nią subdomen (zwanych łącznie „Usługą”), a także naszej aplikacji Mindly. Uzyskując dostęp do naszej Usługi lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i naszych Warunków świadczenia usług.

Definicje i kluczowe terminy

Aby wszystko było jak najbardziej jasne w niniejszej Polityce prywatności, ilekroć pojawia się którekolwiek z tych terminów, są one ściśle zdefiniowane jako:

Pliki cookie: niewielka ilość danych tworzona przez witrynę internetową i przechowywana przez Twoją przeglądarkę internetową. Służy do identyfikacji Twojej przeglądarki, zapewniania analiz, zapamiętywania informacji o Tobie, takich jak ustawienia językowe czy dane logowania.

Firma: Kiedy w niniejszej polityce mowa o „Firmie”, „my”, „nas” lub „nasz”, odnosi się to do Mindly Europe OU, Ahtri tn 12, Tallinn 10151, Estonia, która jest odpowiedzialna za Twoje dane zgodnie z niniejszą Politykę Prywatności.

Kraj: miejsce zamieszkania właścicieli/założycieli Mindly lub Mindly, w tym przypadku Estonia

Klient: oznacza firmę, organizację lub osobę fizyczną, która rejestruje się w celu korzystania z Usługi Mindly w celu zarządzania relacjami z konsumentami lub użytkownikami usług.

Urządzenie: dowolne urządzenie podłączone do Internetu, takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie, którego można używać do odwiedzania Mindly i korzystania z Usług.

Adres IP: Każdemu urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest numer zwany adresem protokołu internetowego (IP). Numery te są zwykle przydzielane według bloków geograficznych. Adres IP może często służyć do identyfikacji lokalizacji, z której urządzenie łączy się z Internetem.

Personel: odnosi się do osób zatrudnionych przez Mindly lub mających umowę na świadczenie usług w imieniu jednej ze stron.

Dane osobowe: wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobisty numer identyfikacyjny, pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez Mindly zgodnie z opisem w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) i na tej Platformie.

Usługi stron trzecich: dotyczące reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów reklamowych i marketingowych oraz innych osób, które dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Strona internetowa: witryna Mindly, dostępna pod adresem URL: https://mindlyspace.com

Ty: osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Mindly w celu korzystania z Usług.

Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy informacje od Ciebie, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową/aplikację, rejestrujesz się na naszej stronie, składasz zamówienie, zapisujesz się do naszego newslettera, odpowiadasz na ankietę lub wypełniasz formularz.

Zbieramy również informacje z urządzeń mobilnych, aby zapewnić lepszą obsługę użytkownika, chociaż te funkcje są całkowicie opcjonalne:

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje?

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:

Kiedy Mindly wykorzystuje informacje o użytkowniku końcowym pochodzące od stron trzecich?

Mindly będzie gromadzić Dane Użytkownika Końcowego niezbędne do świadczenia Usług Mindly naszym klientom.

Użytkownicy końcowi mogą dobrowolnie przekazywać nam informacje, które zamieścili w serwisach społecznościowych. Jeśli przekażesz nam takie informacje, możemy zbierać publicznie dostępne informacje ze wskazanych przez Ciebie serwisów społecznościowych. Możesz kontrolować ilość informacji udostępnianych przez serwisy społecznościowe, odwiedzając te witryny i zmieniając ustawienia prywatności.

Czy udostępniamy zebrane informacje podmiotom trzecim?

Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje, zarówno osobiste, jak i nieosobowe, stronom trzecim, takim jak reklamodawcy, sponsorzy konkursów, partnerzy reklamowi i marketingowi oraz inne osoby, które dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą Cię zainteresować . Możemy również udostępniać je naszym obecnym i przyszłym podmiotom stowarzyszonym i partnerom biznesowym, a jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, sprzedaż aktywów lub inną reorganizację działalności, możemy również udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe i nieosobowe naszym następcom w interesie.

Możemy angażować zaufanych zewnętrznych dostawców usług do wykonywania funkcji i świadczenia nam usług, takich jak hosting i konserwacja naszych serwerów oraz strony internetowej/aplikacji, przechowywanie baz danych i zarządzanie nimi, zarządzanie pocztą elektroniczną, marketing pamięci masowej, przetwarzanie kart kredytowych, obsługa klienta i realizacja zamówień dla produktów i usług, które możesz kupić za pośrednictwem Witryny/Aplikacji. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe i ewentualnie niektóre dane nieosobowe tym stronom trzecim, aby mogły świadczyć te usługi nam i Tobie.

Możemy udostępniać części naszych danych dziennika, w tym adresy IP, do celów analitycznych stronom trzecim, takim jak partnerzy w zakresie analityki internetowej, twórcy aplikacji i sieci reklamowe. Jeśli Twój adres IP zostanie udostępniony, może zostać wykorzystany do oszacowania ogólnej lokalizacji i innych danych technicznych, takich jak szybkość połączenia, informacja o tym, czy odwiedziłeś udostępnioną witrynę/aplikację oraz rodzaj urządzenia używanego do odwiedzania witryny/aplikacji. Mogą zbierać informacje o naszych reklamach i tym, co widzisz w witrynie/aplikacji, a następnie zapewniać audyty, badania i raporty dla nas i naszych reklamodawców. Możemy również ujawnić dane osobowe i nieosobowe o Tobie urzędnikom rządowym, organom ścigania lub osobom fizycznym, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu odpowiedzi na roszczenia, procesy prawne (w tym wezwania do sądu), w celu ochrony naszych praw i interesów lub interesów strony trzeciej, bezpieczeństwa publicznego lub jakiejkolwiek osoby, aby zapobiec lub powstrzymać wszelkie nielegalne, nieetyczne lub zgodne z prawem działania lub w inny sposób zastosować się do obowiązujących nakazów sądowych, przepisów ustawowych, zasad i przepisów.

Gdzie i kiedy zbierane są informacje od klientów i użytkowników końcowych?

Mindly będzie gromadzić dane osobowe, które nam przekazujesz. Możemy również otrzymywać dane osobowe o Tobie od stron trzecich, jak opisano powyżej.

Jak wykorzystujemy Twój adres e-mail?

Podając swój adres e-mail na tej stronie/aplikacji, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail. Możesz w dowolnym momencie wypisać się z dowolnej z tych list mailingowych, klikając łącze rezygnacji lub inną opcję rezygnacji zawartą w odpowiedniej wiadomości e-mail. Wysyłamy e-maile wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na kontakt z nimi bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej. Nie wysyłamy niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail, ponieważ nienawidzimy spamu tak samo jak Ty. Podając swój adres e-mail, wyrażasz również zgodę na jego wykorzystanie w celu kierowania reklam do odbiorców w witrynach takich jak Facebook, gdzie wyświetlamy określone reklamy określonym osobom, które zgodziły się na otrzymywanie od nas wiadomości. Adresy e-mail podane wyłącznie na stronie przetwarzania zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących Twojego zamówienia. Jeśli jednak przekazałeś nam ten sam adres e-mail w inny sposób, możemy go wykorzystać w dowolnym celu określonym w niniejszej Polityce. Notatka. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, na dole każdej wiadomości e-mail zamieścimy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić Ci Mindly i osiągnąć cele opisane w niniejszej polityce. Dotyczy to również każdej osoby, której udostępniamy Twoje dane i która świadczy usługi w naszym imieniu. Kiedy nie będziemy już musieli wykorzystywać i przechowywać Twoich danych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, usuniemy je z naszych systemów lub zanonimizujemy, abyśmy nie mogli Cię zidentyfikować.

Jak chronimy Twoje dane?

Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas składania zamówienia, wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych. Sugerujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie przekazane informacje poufne/kredytowe są przesyłane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bramek płatniczych, dzięki czemu dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie osoby upoważnione ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów i zobowiązane do zachowania poufności informacji Po transakcji Twoje dane osobowe (karty kredytowe, numery ubezpieczenia społecznego, dane finansowe itp.) nigdy nie są przechowywane w aktach. Nie możemy jednak zagwarantować ani zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do Mindly ani zapewnić, że dostęp do Twoich informacji w Usłudze nie będzie możliwy, ujawniony, zmieniony lub zniszczony z powodu naruszenia któregokolwiek z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych.

Czy moje dane mogą zostać przekazane do innych krajów?

Mindly jest zarejestrowana w Estonii. Informacje zebrane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w wyniku bezpośrednich interakcji z Tobą lub w wyniku korzystania przez Ciebie z naszych usług pomocy mogą od czasu do czasu być przesyłane do naszych biur lub personelu lub stron trzecich zlokalizowanych na całym świecie i mogą być przeglądane i hostowane w dowolnym miejscu na całym świecie, w tym w krajach, w których mogą nie obowiązywać przepisy powszechnie obowiązujące regulujące wykorzystanie i przesyłanie takich danych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, korzystając z któregokolwiek z powyższych, dobrowolnie wyrażasz zgodę na transgraniczny transfer i publikowanie takich informacji.

Czy informacje gromadzone za pośrednictwem Mindly są bezpieczne?

Podejmujemy kroki, aby chronić Twoje dane. Posiadamy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które pomagają chronić, zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymywać bezpieczeństwo danych i odpowiednio wykorzystywać Twoje informacje. Jednak ani ludzie, ani systemy bezpieczeństwa, łącznie z systemami szyfrowania, nie są niezawodne. Ponadto ludzie mogą popełniać umyślne przestępstwa, popełniać błędy lub nie przestrzegać zasad. Dlatego chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek ochrony Twoich danych osobowych, co do którego nie można sprzeciwić się, zgadzasz się, że umyślne naruszenie będzie miarą przestrzegania tego obowiązku.

Czy mogę aktualizować lub poprawiać swoje dane?

Twoje prawa do żądania aktualizacji lub poprawek informacji gromadzonych przez Mindly zależą od Twojej relacji z Mindly. Pracownicy mogą aktualizować lub poprawiać swoje dane zgodnie z wewnętrznymi zasadami zatrudnienia naszej firmy.

Klienci mają prawo zażądać ograniczeń w zakresie niektórych zastosowań i ujawniania danych osobowych, jak określono poniżej. Możesz skontaktować się z nami, aby (1) zaktualizować lub poprawić swoje dane osobowe, (2) zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji i innych informacji, które od nas otrzymujesz, lub (3) usunąć dane osobowe o Tobie przechowywane w naszym systemie (z zastrzeżeniem poniższego akapitu ) poprzez likwidację konta. Takie aktualizacje, poprawki, zmiany i usunięcia nie będą miały wpływu na inne przechowywane przez nas informacje lub informacje, które udostępniliśmy stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności przed taką aktualizacją, korektą, zmianą lub usunięciem. Aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo, możemy podjąć uzasadnione kroki (takie jak żądanie unikalnego hasła), aby zweryfikować Twoją tożsamość przed udostępnieniem Ci profilu lub dokonaniem poprawek. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego unikalnego hasła i informacji o koncie przez cały czas.

Powinieneś mieć świadomość, że usunięcie z naszego systemu każdego zapisu informacji, które nam przekazałeś jest technicznie niemożliwe. Konieczność tworzenia kopii zapasowych naszych systemów w celu ochrony informacji przed przypadkową utratą oznacza, że kopia Twoich informacji może istnieć w nieusuwalnej formie, której odnalezienie będzie dla nas trudne lub niemożliwe. Niezwłocznie po otrzymaniu Twojej prośby wszystkie dane osobowe przechowywane w bazach danych, z których aktywnie korzystamy oraz w innych możliwych do przeszukiwania mediach, zostaną odpowiednio zaktualizowane, poprawione, zmienione lub usunięte, tak szybko, jak to możliwe oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe w rozsądnym i technicznym zakresie.

Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym i chcesz zaktualizować, usunąć lub uzyskać dostęp do jakichkolwiek informacji, które o Tobie posiadamy, możesz to zrobić, kontaktując się z organizacją, której jesteś klientem.

Personel

Jeśli jesteś pracownikiem lub kandydatem Mindly, zbieramy informacje, które nam dobrowolnie przekazujesz. Wykorzystujemy zebrane informacje do celów związanych z zasobami ludzkimi, w celu zapewnienia świadczeń pracowniczych i sprawdzania kandydatów.

Możesz skontaktować się z nami, aby (1) zaktualizować lub poprawić swoje dane, (2) zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji i innych informacji, które od nas otrzymujesz, lub (3) uzyskać zapis informacji, które o Tobie posiadamy. Takie aktualizacje, poprawki, zmiany i usunięcia nie będą miały wpływu na inne przechowywane przez nas informacje lub informacje, które udostępniliśmy stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności przed taką aktualizacją, korektą, zmianą lub usunięciem.

Sprzedaż firmy

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania informacji stronie trzeciej w przypadku sprzedaży, fuzji lub innego przeniesienia całości lub zasadniczo wszystkich aktywów Mindly lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) lub takiej części Mindly lub którejkolwiek z jej spółek stowarzyszonych korporacyjnych, do których odnosi się Usługa, lub w przypadku, gdy zaprzestaniemy prowadzenia działalności, złożymy przeciwko nam wniosek lub złożymy wniosek przeciwko nam w związku z upadłością, reorganizacją lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że strona trzecia wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki prywatności.

Oddziały

Możemy ujawniać informacje (w tym dane osobowe) o Tobie naszym podmiotom stowarzyszonym. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolną osobę lub podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany przez Mindly lub znajduje się pod wspólną kontrolą Mindly, czy to na podstawie własności, czy w inny sposób. Wszelkie informacje o Tobie, które przekazujemy naszym podmiotom stowarzyszonym korporacyjnym, będą przetwarzane przez te podmioty stowarzyszone zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Prawo regulujące

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu Estonii, bez względu na przepisy kolizyjne. Wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w związku z wszelkimi działaniami lub sporami powstałymi pomiędzy stronami na mocy niniejszej Polityki prywatności lub w związku z nią, z wyjątkiem tych, którzy mogą mieć prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie Tarczy Prywatności lub umowy szwajcarsko-amerykańskiej.

Niniejsza Umowa i korzystanie z Witryny/Aplikacji podlegają prawu Estonii, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Witryny/Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

Korzystając z Mindly lub kontaktując się z nami bezpośrednio, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie powinieneś wchodzić w interakcję z naszą stroną internetową ani korzystać z naszych usług. Dalsze korzystanie z Witryny, bezpośrednia interakcja z nami lub opublikowanie zmian w niniejszej Polityce prywatności, które nie mają istotnego wpływu na wykorzystanie lub ujawnienie Twoich danych osobowych, będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Twoja zgoda

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby zapewnić pełną przejrzystość tego, co jest instalowane podczas odwiedzania naszej witryny i sposobu jej wykorzystania. Korzystając z naszej strony internetowej/aplikacji, rejestrując konto lub dokonując zakupu, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i jej warunki.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Usług. Usługi mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Mindly. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność ani opinie wyrażone na takich stronach, a strony te nie są badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności i kompletności. Pamiętaj, że w przypadku korzystania z łącza umożliwiającego przejście z Usług do innej witryny internetowej nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać. Przeglądanie i interakcja na wszelkich innych stronach internetowych, w tym na tych, do których prowadzą linki na naszej Platformie, podlegają własnym zasadom i zasadom tej witryny. Takie strony trzecie mogą wykorzystywać własne pliki cookie lub inne metody do gromadzenia informacji o Tobie.

Reklama

Niniejsza witryna internetowa/aplikacja może zawierać reklamy stron trzecich i łącza do witryn stron trzecich. Mindly nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności jakichkolwiek informacji zawartych w tych reklamach lub na Witrynach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie lub treść tych reklam i witryn, ani za oferty składane przez osoby trzecie.

Dzięki reklamom Mindly oraz wiele witryn i usług, z których korzystasz, są bezpłatne. Dokładamy wszelkich starań, aby reklamy były bezpieczne, dyskretne i jak najbardziej trafne.

Reklamy stron trzecich i linki do innych witryn, które reklamują towary lub usługi, nie stanowią poparcia ani rekomendacji Mindly dla witryn, towarów lub usług stron trzecich. Mind nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek reklamy, złożone obietnice ani jakość/niezawodność produktów lub usług oferowanych w jakiejkolwiek reklamie.

Reklamowe pliki cookies

Te pliki cookie gromadzą na przestrzeni czasu informacje o Twojej aktywności online w witrynie/aplikacji i innych usługach online, aby reklamy online były dla Ciebie trafniejsze i skuteczniejsze. Nazywa się to reklamą opartą na zainteresowaniach. Pełnią także takie funkcje, jak zapobieganie wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy i zapewnienie prawidłowego wyświetlania reklam reklamodawcom. Bez plików cookie reklamodawcy bardzo trudno jest dotrzeć do odbiorców lub dowiedzieć się, ile reklam zostało wyświetlonych i ile uzyskało kliknięć.