За підтримки

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Оновлено у 2021-08-20

Таким чином, Mindly надає вам доступ до сайту https://mindlyspace.com ("Сайт") та запрошує вас придбати запропоновані тут послуги.

Визначення та ключові терміни

Щоб допомогти максимально чітко пояснити суть цієї Угоди, кожного разу, коли згадується будь-який з цих термінів, вони визначаються як:

Ви: фізична або юридична особа, зареєстрована у Mindly для використання Послуг.

Вступ

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (далі "Угода") є обов`язковою угодою між вами ( "Кінцевий користувач", "ви" або "ваш") та Mindly Europe OU ("Кінцевий користувач", "ви" або "ваш"). Ця Угода регулює відносини між вами та нами, а також використання вами послуг компанії Mindly. У цій Угоді Кінцевий користувач та Компанія можуть іменуватися "Сторона" або спільно "Сторони".

Якщо ви використовуєте сайт/додаток від імені вашого роботодавця або іншої організації ("Організація"), на користь якої ви використовуєте сайт/додаток або яка володіє або іншим чином контролює засоби, за допомогою яких ви використовуєте сайт/додаток або отримуєте доступ до нього, то терміни "Кінцевий користувач", "ви" та "ваш" будуть застосовуватися до вас як до фізичної особи та до Організації. Якщо ви використовуєте або придбаєте ліцензію на веб-сайт/додаток від імені організації, ви цим підтверджуєте, гарантуєте та запевняєте, що у вас є повноваження 1) придбати ліцензію на веб-сайт/додаток від імені організації; 2) пов`язати організацію умовами цієї Угоди.

Завантажуючи, встановлюючи, отримуючи доступ або використовуючи веб-сайт/додаток, ви: (a) підтверджуєте, що у вас є всі необхідні дозволи та повноваження для доступу та використання сайту/додатку; (b) якщо ви використовуєте сайт/додаток відповідно до ліцензії, придбаної організацією, що ви уповноважені цією організацією для доступу та використання сайту/додатку (c) підтверджуєте, що ви прочитали та розумієте цю угоду; (d) заявляєте, що ви перебуваєте в здоровому глузді та повнолітті (18 років або старше) для укладення обов`язкової угоди; та (e) приймаєте та погоджуєтесь бути юридично пов`язаними положеннями та умовами цієї угоди.

Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами, не завантажуйте, не встановлюйте, не отримуйте доступ або не використовуйте програмне забезпечення. Якщо ви вже завантажили програмне забезпечення, видаліть його зі свого пристрою.

Програма ліцензується компанією Mindly для використання строго відповідно до умов цієї Угоди та не продається вам.

Ліцензія

Відповідно до умов цієї Угоди та, якщо застосовні умови, зазначені у Ліцензійній угоді, Mindly надає вам обмежену, невиключну, безстрокову, відгукну ліцензію, що не підлягає передачі на:

Обмеження

Ви погоджуєтесь не робити і не дозволятимете іншим робити це:

Інтелектуальна власність

Усі права інтелектуальної власності, включаючи авторські права, патенти, патентні розкриття та винаходи (патентоспроможні чи ні), торгові марки, знаки обслуговування, комерційні таємниці, ноу-хау та іншу конфіденційну інформацію, фірмовий стиль, торгові назви, логотипи, корпоративні назви та доменні імена, разом з усією пов`язаною з ними доброю волею, похідні роботи та всі інші права (спільно іменовані "Права інтелектуальної власності"), що є частиною Програмного забезпечення, які в інших випадках належать Mindly, завжди залишаються виключною власністю Mindly (або її постачальників або ліцензіарів) , якщо і коли це можна застосувати). Ніщо в цій Угоді не надає вам (або будь-якої Організації) ліцензію на права інтелектуальної власності.

Ви погоджуєтесь, що ця Угода надає обмежену ліцензію на використання Прав інтелектуальної власності виключно у складі Програмного забезпечення (а не незалежно від неї) та лише на строк дії ліцензії, наданої вам за цією Угодою. Відповідно, використання вами будь-якого з Прав інтелектуальної власності незалежно від Програмного забезпечення або поза рамками цієї Угоди вважатиметься порушенням Прав інтелектуальної власності. Це, однак, не обмежує будь-які претензії Mindly, які можуть виникнути у зв`язку з порушенням договору у разі порушення вами будь-якої умови чи терміну цієї Угоди. Ви повинні використовувати найвищі стандарти обережності для захисту всього Програмного забезпечення (включно з усіма його копіями) від зазіхань, незаконного присвоєння, крадіжки, неправильного використання або несанкціонованого доступу. За винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою, Mindly зберігає та зберігатиме всі права, титули та інтереси щодо Програмного забезпечення, включаючи всі авторські права та об`єкти авторського права, товарні знаки та об`єкти, на які поширюється дія товарного знака, патенти та об`єкти, на які поширюється дія патенту, комерційні таємниці та інші права інтелектуальної власності, зареєстровані, незареєстровані, надані, заявлені або ті й інші, що існують на даний час або які можуть бути створені щодо нього.

Ви (або Організація, якщо це може бути застосовано) зберігаєте право власності на всі права інтелектуальної власності щодо робочих продуктів, які ви створили за допомогою Програмного забезпечення.

Ваші пропозиції

Будь-які відгуки, коментарі, ідеї, покращення або пропозиції (далі "Пропозиції"), надані вами Mindly щодо Програми, залишаються виключною власністю Mindly. Mindly може вільно використовувати, копіювати, змінювати, публікувати або розповсюджувати Пропозиції в будь-яких цілях та у будь-який спосіб без надання Вам будь-якої компенсації.

Зміни у Додатку

Mindly залишає за собою право змінювати, призупиняти або припиняти, тимчасово або постійно, Додаток або будь-яку послугу, до якої він підключений, з повідомленням або без нього та без відповідальності перед вами.

Оновлення Програми

Mindly може час від часу надавати удосконалення або покращення можливостей/функціональності Програми, які можуть включати виправлення, виправлення помилок, оновлення, модернізації та інші зміни ("Оновлення"). Оновлення можуть змінювати або видаляти певні особливості та/або функціональні можливості Програми. Ви погоджуєтесь, що Mindly не має зобов`язань (i) надавати будь-які Оновлення або (ii) продовжувати надавати або включати певні можливості та/або функціональні можливості Програми для Вас. Ви також погоджуєтесь, що всі Оновлення будуть (i) вважатися невід`ємною частиною Додатка та (ii) підкорятися положенням та умовам цієї Угоди.

Послуги третіх осіб

Додаток може відображати, включати або робити доступним контент третіх осіб (включаючи дані, інформацію, програми та інші продукти послуги) або надавати посилання на веб-сайти або послуги третіх осіб (послуги третіх осіб). Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Mindly не несе відповідальності за будь-які Послуги третіх осіб, включаючи їх точність, повноту, своєчасність, дійсність, дотримання авторських прав, законність, пристойність, якість або будь-які інші аспекти. Mindly не приймає на себе і не несе жодної відповідальності перед вами чи будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою за Послуги третіх осіб. Послуги третіх осіб та посилання на них надаються виключно для вашої зручності, і ви отримуєте доступ і використовуєте їх виключно на свій страх і ризик і відповідно до положень та умов таких третіх осіб.

Термін дії та припинення дії

Ця Угода діятиме доти, доки вона не буде розірвана вами або Mindly. Mindly може на свій розсуд, у будь-який час та з будь-якої причини призупинити або припинити дію цієї Угоди з попереднім повідомленням або без неї. Ця Угода буде розірвана негайно, без попереднього повідомлення з боку Mindly, у разі невиконання Вами будь-якого положення цієї Угоди. Ви також можете розірвати цю Угоду, вилучивши Додаток та всі його копії зі свого комп`ютера. Після припинення дії цієї Угоди ви повинні припинити будь-яке використання Програми та видалити всі її копії зі свого комп`ютера. Припинення дії цієї Угоди не обмежує жодних прав або засобів правового захисту за законом або правом справедливості у разі порушення вами (протягом терміну дії цієї Угоди) будь-якого з ваших зобов`язань за цією Угодою.

Відшкодування збитків

Ви погоджуєтесь відшкодувати шкоду, зберегти та захистити Mindly та її посадових осіб, директорів, співробітників, агентів, філій, правонаступників та правонаступників від будь-яких збитків, збитків, зобов`язань, недоліків, претензій, позовів, судових рішень, розрахунків, відсотків, нагород, штрафів, витрати або витрати будь-якого роду, включаючи розумні гонорари адвокатів, що виникають або пов`язані з: i) використанням або неправильним використанням Програмного забезпечення; ii) недотриманням вами будь-якого закону, постанови чи урядового розпорядження; iii) порушенням цієї Угоди; або iv) вашою угодою або відносинами з Організацією (якщо застосовується) або будь-якою третьою стороною. Крім того, ви погоджуєтесь з тим, що Mindly не несе жодної відповідальності за інформацію або контент, який ви надаєте або робите доступним за допомогою цього Програмного забезпечення, а також за контент, який надається вам третіми особами.

Жодних гарантій

Додаток надається вам "ЯК Є" і "ЯК ДОСТУПНО", з усіма недоліками та дефектами без будь-яких гарантій. В максимальній мірі, дозволеної чинним законодавством, Mindly від свого імені та від імені своїх афілійованих осіб, своїх та їхніх відповідних ліцензіарів та постачальників послуг прямо відмовляється від усіх гарантій, явних, які маються на увазі, встановлених законом або інших, стосовно Додатка, включаючи всі наявні гарантії товарного стану, придатності для конкретної мети, права власності та непорушення прав, а також гарантії, що можуть випливати з ходу справ, ходу виконання, використання чи торгової практики. Не обмежуючись вищевикладеним, Mindly не надає жодних гарантій і не робить жодних заяв, що Додаток буде відповідати вашим вимогам, досягати намічених результатів, бути сумісним або працювати з будь-яким іншим програмним забезпеченням, програмами, системами або послугами, працювати без перебоїв, відповідати будь-яким стандартам продуктивності або надійності, бути безпомилковим або будь-які помилки або дефекти можуть бути або будуть виправлені.

Не обмежуючи вищезазначене, ні Mindly, ні будь-який провайдер не роблять жодних заяв або гарантій будь-якого роду, явних або на увазі: (i) щодо роботи або доступності Додатка, інформації, вмісту, матеріалів або продуктів, включених до нього; (ii) що Додаток буде працювати безперервно або без помилок; (iii) щодо точності, надійності чи актуальності будь-якої інформації чи вмісту, що надається через Додаток; або (iv) що Додаток, його сервери, вміст або електронні листи, надіслані від Mindly або від її імені, не містять вірусів, скриптів, троянських коней, хробаків, шкідливих програм, бомб уповільненої дії або інших шкідливих компонентів.

У деяких юрисдикціях не допускається виключення або обмеження певних гарантій або обмеження чинних законних прав споживача, тому деякі або всі вищезазначені винятки та обмеження можуть до вас не належати.

Обмеження відповідальності

Незважаючи на будь-які збитки, що ви можете зазнати, вся відповідальність Mindly та будь-якого з її постачальників відповідно до будь-якого положення цієї Угоди та ваш винятковий засіб правового захисту від усього вищесказаного обмежується сумою, фактично сплаченою вами за Додаток.

В максимальній мірі, дозволеної чинним законодавством, за жодних обставин Mindly або її постачальники не несуть відповідальності за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі чи подальші збитки (включаючи, але не обмежуючись ними, збитки від втрати прибутку, втрати даних чи іншої інформації, переривання ділової активності, травми, за втрату конфіденційності, що виникли в результаті або якимось чином пов`язані з використанням або неможливістю використання Додатка, програмного забезпечення третіх осіб та/або апаратних засобів третіх осіб, що використовуються додатком, або іншим чином пов`язані з будь-яким положенням цієї Угоди) навіть якщо Mindly або будь-який постачальник був попереджений про можливість таких збитків і навіть якщо засіб правового захисту не досяг своєї основної мети.

У деяких штатах/юрисдикціях не допускається виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, тому вищезгадане обмеження або виняток може не поширюватись на вас.

Подільність

Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано таким, що не має законної сили або недійсним, таке положення буде змінено та витлумачено для досягнення цілей такого положення максимально можливою мірою відповідно до чинного законодавства, а інші положення залишаються в повній силі та дії.

Відмова від права

Невикористання та затримка у використанні будь-якої із сторін будь-якого права чи будь-якого повноваження за цією Угодою не означатиме відмову від цього права чи повноваження. Разове або часткове здійснення будь-якого права або повноваження за цією Угодою також не перешкоджає подальшому здійсненню цього чи будь-якого іншого права, наданого цією Угодою. У разі суперечності між цією Угодою та будь-якими застосовними умовами покупки або іншими умовами, переважну силу мають умови цієї Угоди.

Поправки до цієї Угоди

Mindly залишає за собою право на власний розсуд змінювати або замінювати цю Угоду в будь-який час. Якщо зміни є суттєвими, ми повідомимо вас про це не менше ніж за 30 днів до набрання чинності новими умовами. Що є істотною зміною, визначатиметься виключно на наш розсуд. Продовжуючи отримувати доступ або використовувати наш Додаток після набрання чинності будь-якими змінами, ви погоджуєтесь дотримуватись переглянутих умов. Якщо ви не погоджуєтесь з новими умовами, ви більше не маєте права використовувати Додаток.

Регулююче законодавство

Ця Угода та використання вами Додатка регулюються законодавством Естонії, за винятком колізійних норм. Використання Вами Програми можуть також регулюватися іншими місцевими, державними, національними або міжнародними законами.

Зміни у цій угоді

Ми залишаємо за собою виключне право час від часу вносити зміни до цієї Угоди. Ваше подальше відвідування та використання веб-сайту/додатку означає вашу згоду на обов`язковість та прийняття умов, опублікованих у такий час. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що приймаєте цю Угоду (і будь-які поправки до неї) щоразу при завантаженні, доступі або використанні веб-сайту/додатку. Тому ми рекомендуємо вам регулярно переглядати цю Угоду. Якщо протягом тридцяти (30) днів після розміщення нами змін або поправок до цієї Угоди ви вирішите, що не погоджуєтесь з оновленими умовами, ви можете відкликати свою згоду зі зміненими умовами, надіславши нам письмове повідомлення про своє відкликання. Після надання нам письмового повідомлення про відкликання вашої згоди, ви більше не маєте права доступу або використання веб-сайту/додатку.

Жодних трудових чи агентських відносин

Жодне з положень цієї Угоди, жодна з частин відносин між вами та Mindly не спрямовані на створення і не можуть розглядатися або тлумачитися як такі, що створюють будь-які відносини між вами та Mindly, крім відносин кінцевого користувача веб-сайту/додатку та наданих послуг.

Справедлива допомога

Ви визнаєте і погоджуєтесь, що порушення вами цієї Угоди завдасть Mindly непоправної шкоди, для відшкодування якої лише грошового відшкодування буде недостатньо. На додаток до відшкодування збитків та будь-яких інших засобів правового захисту, на які Mindly може мати право, ви визнаєте та погоджуєтесь, що ми можемо вимагати судової заборони для запобігання фактичному, загрозливому або продовженню порушення цієї Угоди.

Заголовки

Заголовки цієї Угоди призначені лише для довідки та не повинні обмежувати обсяг або іншим чином впливати на тлумачення цієї Угоди.

Географічні обмеження

Компанія базується в Естонії та надається для доступу та використання переважно особами, які перебувають в Естонії, та підтримує відповідність законам та правилам Естонії. Якщо ви використовуєте веб-сайт/додаток, перебуваючи за межами Естонії, ви несете повну та виняткову відповідальність за дотримання місцевого законодавства.

Обмеження часу на подання претензій

Будь-який позов або претензія, які можуть виникнути у зв`язку з цією угодою або веб-сайтом/додатком, повинні бути подані протягом одного (1) року після виникнення підстави для позову, інакше такий позов або претензія будуть остаточно відхилені.

Повна угода

Угода є повною угодою між вами та Mindly щодо використання вами Додатка та замінює всі попередні та сучасні письмові або усні угоди між вами та Mindly. На вас можуть поширюватися додаткові положення та умови, що застосовуються під час використання або придбання інших послуг, які Mindly надасть вам під час такого використання або придбання.

Зв`язатися з нами

Не зволікайте зі зверненням до нас, якщо у вас виникли питання щодо цієї Угоди.

Електронна пошта: support@mindlyspace.com